Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESISsi IBSS.

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home


Revista de Asistenţă Socială se doreşte a fi un mijloc de diseminare a cercetărilor, a bunelor practici, a experienţelor în domeniul asistenţei sociale dar şi a politicilor, servind drept instrument de schimbare socială. Sunt acceptate articole din toate domeniile asistenţei sociale atât în limba română, cât şi în limba engleză. Vor fi publicate articole inovative, cercetări, comentarii asupra politicilor, practicilor şi a implicaţiilor acestora pentru asistenţii sociali.
Revista de Asistenţă Socială apare de patru ori pe an: Martie, Iunie, Septembrie şi Decembrie. Fiecare articol este supus unui proces de recenzare de către doi recenzori.

Revista de Asistenta Sociala lanseaza Proiectul Arhivistic prin care pune la dispozitia specialistilor, dar si a publicului larg, documentele care atesta traditia revistei de specialitate din Romania. La momentul actual putem posta primele numere ale publicatiei de specialitate editata de catre Scoala Superiora de Asistenta Sociala "Principesa Ileana" din Bucuresti, si intitulata Asistenta Sociala.


Numărul 4/2017 invită contributori români și străini din domeniul academic și profesional preocupați de studiul sexualității, la o reflecție asupra relevanței acestei dimensiuni esențiale a vieții umane pentru domeniul asistenței sociale. Încurajăm studiile empirice și teoretice care se referă, dar nu se limitează, la următoarele tematici: educația sexuală în școli; aspecte ale sănătății sexual-reproductive în rândul tinerilor; servicii de planificare familială pentru tineri; metode de intervenție focalizate pe tinerii aparținând LGBT; comportament sexual în era tehnologiilor avansate; lucrul cu tinerii afectați de infecțiile cu transmitere sexuală; asistența socială a persoanelor infectate cu HIV; impactul lipsei calității de părinte asupra bunăstării persoanelor adulte; asistența socială în cazul cuplurilor infertile; sexualitatea la vârsta a treia; efectul bolilor cronice asupra sexualității.

Lucrările pot fi trimise direct editorilor: Dr. Cristina Faludi, lector la Departamentul de Asistență Socială al Universității „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca (cristina.faludi@socasis.ubbcluj.ro or cristina.faludi@gmail.com) și Dr. Sue Kay-Flowers, conferențiar la Facultatea de Științele educației, Sănătate și Comunitate de la Universitatea John Moores, Liverpool, UK (S.J.Kay-Flowers@ljmu.ac.uk).
Termenul limită pentru trimiterea manuscriselor este 1 iulie 2017.
Data estimată pentru publicarea acestui număr special este decembrie 2017.


Numărul 1/2018, editat de către prof. dr. Cosmin Goian și asist. dr. Loredana Marcela Trancă de la Departamentul de Asistență Socială din Universitatea de Vest din Timișoara, este destinat temei Educație, politică și inovație în asistența socială.
Progresele în domeniul asistenței sociale antrenează consolidarea legăturilor dintre educație, cercetare, politici sociale și practică. De aceea acest număr își propune să abordeze probleme actuale, evoluții recente, provocări și răspunsuri vitale pentru educația, cercetarea și practica socială contemporană

Manuscrisele trebuie trimise pe e-mail până la termenul limită în format word, respectând cerințele revistei, către cei doi editori: cosmin.goian@e-uvt.ro și loredana.tranca@e-uvt.ro .

Primirea contribuțiilor: 1 decembrie 2017
Evaluarea contribuțiilor de către recenzori: 10 ianuarie 2018
Primirea contribuțiilor finale: 1 februarie 2018
Publicare: martie 2018


Numărul 3/2018, editat de dr. Sorina Daniela Dumitrache şi dr. Mirela Anghel, din cadrul Facultăţii de Sociologie și Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti, este dedicat temei „Cum facem față traumei, pierderii şi durerii”.

Principala dimensiune a domeniului asistenţei sociale este lucrul cu persoanele vulnerabile şi cu cele care au avut parte de experienţe traumatice diverse. În ultimii ani însă, am fost martorii a numeroase evenimente dramatice (conflicte armate, migraţii transnaţionale ş.a.), care amplifică importanţa studiului traumei, subiect inclus în programa asistenţei sociale, şi nevoia de a adapta acest domeniu la noile realităţi ale unei lumi turbulente. Invităm colaboratori din România şi din străinătate cu preocupări academice din sfera temei mai sus menţionate - trauma, pierderea şi durerea - să reflecteze asupra relevanţei acestui subiect pentru domeniul asistenţei sociale, în contextul unei lumi aflate într-o schimbare rapidă. Studii empirice şi teoretice care abordează aceste teme, fără însă a se limita la ele, sunt bine-venite: violenţa domestică, abuzul asupra copilului, abuzul sexual, evenimente experimentate precum tortura, războiul, terorismul, dezastre naturale, pierderea locului de muncă, moartea unui membru al familiei; a trăi cu o boală incurabilă sau terminală; traume indirecte etc.

Lucrările pot fi trimise direct editorilor: dr. Sorina Daniela Dumitrache, lector în cadrul Facultăţii de Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti, (sorina_dumitrache@yahoo.com), şi dr. Mirela Anghel, lector în cadrul Facultăţii de Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti, (mirelap.anghel@gmail.com).


Numărul 4/2018 al Revistei de Asistență Socială este coordonat de către editorii Nicoleta Neamțu, conferenţiar univ. dr., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca și Maria-Carmen Pantea, conferenţiar univ. dr., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca. Tematica acestui număr abordează Nivele ale practicii în asistența socială și eficacitatea acestora. Practica de asistență socială are loc la diferite niveluri: la nivel individual, familial, de grup, organizațional, comunitar și la nivel societal. În contextul crizei recente, varietatea intervențiilor de asistență socială crește. Noi grupuri aflate în situații de risc și noi probleme sociale intră în câmpul de intervenție sau solicită o formă de acțiune socială.

Termenul limită până la care se primesc lucrări, articole şi studii pentru publicare în numărul 4/2018 al Revistei de Asistenţă Socială este 15 septembrie 2018. Materialele se vor trimite în format electronic pe adresa de E-mail: ncneamtu@socasis.ubbcluj.ro sau mpantea@socasis.ubbcluj.ro